Bereik je doelgroep middels adverteren

Door online te adverteren kun je een deel van je doelgroep aanspreken, die je via traditionele kanalen nooit zou bereiken. Er zijn een tal van kanalen, manieren en middelen om jouw advertenties de wereld in te helpen. Altijd Bekend staat voor je klaar om de juiste advertentie via het juiste middel op jouw doelgroep af te sturen. 

Vertel mij meer

 

Advertentie strategie op maat

Wanneer je aan de slag wilt met adverteren maken we voor jouw advertenties natuurlijk eerst een strategie op maat. Welke doelgroep(en) wil je aanspreken, wat moet de doelgroep doen en welke informatie moet de doelgroep ontvangen? Vervolgens zorgen wij ervoor dat de gekozen advertentiekanalen klaar en ingesteld zijn om mee te adverteren. Staan alle gegevens van de onderneming ingevuld? Hoe is het gesteld met de concurrentie?

Natuurlijk behoeden we je tijdens het opzetten van de advertenties ook voor de meest gemaakte fouten bij adverteren. Zoals het klikken op de 'promoot je bericht' of 'bericht promoten' knop op Facebook en Instagram.

Advertentie mogelijkheden

Als alle voorbereidingen zijn gedaan is het tijd voor actie. Aan de hand van de voorbereidingen maken wij de advertenties die nodig zijn om jouw doelen te behalen. We zetten de advertenties online en passen onze kennis toe om jouw advertentie succesvol te laten zijn. Een greep uit de mogelijkheden binnen adverteren:

  • Zoekmachine adverteren (SEA)
  • Social media adverteren
  • Online adverteren (Display Ads)
  • Offline adverteren en buitenreclame
  • Advertorials
  • Remarketing

 

Tijd voor resultaten

Nu de eerste advertenties uit hebben gestaan, breekt het leukste gedeelte aan: de resultaten! Wat hebben jouw advertenties opgeleverd? Zijn jouw doelen volbracht? En zo niet, waar ging het mis? Uiteraard zitten wij in de tussentijd niet stil! Gedurende het hele advertentietraject meten en traceren wij jouw advertenties. Waar nodig optimaliseren wij de advertenties direct.

Online marketing expert


Een greep uit onze overige diensten

Altijd tevreden: